Teken de afgeleide --- Introductie ---

Teken de afgeleide is een grafische oefening m.b.t. de afgeleide van functies van reeele variabelen. De server geeft je de grafiek van een functie d.m.v. een java applet. Met je muis teken je de de afgeleide van deze functie. Afhankelijk van de precisie van je tekening krijg je punten toegekend.
De te gebruiken software :

De oefening kan worden afgesteld dmv de volgende parameters:

Andere oefeningen over:
The most recent version

Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent.
Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.