Ongelijkheden in het complexe vlak --- Introductie ---

Alhoewel we niet rechtstreeks twee complexe getallen kunnen vergelijken, zijn er toch functies die een complex getal omzetten naar reeël : reeël en imaginaire gedeelte , modulus , argument.
Met behulp van deze functies, kunnen we ook ongelijkheden opstellen.
Geometrisch gezien komt de oplossing van zo'n ongelijkheid overeen met een gebiedje in het komplexe vlak.

Deze oefening is bedoeld om het inzicht in de relatie tussen de ongelijkheid en de geometrie van het complexe vlak te vergroten. De module kan een plaatje van het complexe vlak tonen, en vragen naar de bijhorende ongelijkheid of andersom.

Configuratie van de oefening:

Andere oefeningen over:
The most recent version

Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent.
Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.