Complex shoot --- Introductie ---

Dit is een "grafische klik oefening" over complexe getallen:
Je krijgt het complexe vlak te zien , met daarin een complex getal Z , voorgesteld door een punt.

Verder is een relatie tussen z en een ander complex getal w gegeven.
Je moet nu zo nauwkeurig mogelijk met je muis klikken op de locatie van het complexe getal w in het complexe vlak.
De nauwkeurigheid van je klikken bepaald je score.

Kies de moeilijkheidsgraad: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 .

Er is ook nog een iets uitgebreider menu beschikbaar.

De volgende oefeningen zijn ook aanwezig over dit onderwerp SQRT shoot waarin je wordt gevraagd op de nde-macht wortels van een complex getal te klikken.

Andere oefeningen over:
The most recent version

Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent.
Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.