SQRT shoot --- Introductie ---

Dit is een grafisch georiënteerde oefening over complexe getallen. Elk complex getal (niet nul) heeft exact n nde-graads complexe wortels voor n1.

Er wordt bij deze oefening een plaatje getoond van het complexe vlak, met daarin het complexe getal z, voorgesteld als een punt. Gevraagd wordt met je muis te klikken op alle wortels van z in het complexe vlak. Je score wordt bepaald door de precisie van de geplaatste punten.

Instelling
moeilijkheidsgraad: , , , , ,
Soortgelijke oefeningen zoals Complex shoot met als onderwerp de algebraïsche uitdrukkingen van een complex getal.
Andere oefeningen over:
The most recent version

Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent.
Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.