SQRT draw --- Introductie ---

SQRT draw is een grafische oefening over de wortels van complexe getallen.
De server laat je in een java applet de positie van een complex getal z in het complexe vlak zien.
Het is dan de bedoeling dat je in deze applet de positie van alle wortels (2de-macht wortels ,3de macht wortels enz) aangeeft.
De te gebruiken software :

De oefening kan worden afgesteld dmv de volgende parameters:

Andere oefeningen over:
The most recent version

Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent.
Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.