Teken een complexe vergelijking --- Introductie ---

Teken een complexe vergelijking is een oefening over de geometry van complexe getallen. De server geeft een vergelijking met daarin een complex getal z, een reëel deel (Re) , een imaginair deel (Im), een modulus of een argument.
Met behulp van een java applet, moet je de vergelijking in z, met je muis tekenen in het complexe vlak.
De precisie waarmee getekend wordt, is een maat voor je score.
You can choose the software used .

Deze oefening kan worden afgesteld

Andere oefeningen over:
The most recent version

Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent.
Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.