Graphic addition --- Introductie ---

Graphic addition is een oefening in grafische functieherkenning

De server geeft je de grafiek van een tweetal functies f(x) and g(x), zonder het bijhorende functievoorschrift er bij te leveren. Er worden een aantal andere grafieken getoond van functies als f(x)+g(x), f(x)g(x), f(x)+g(x) etc De vraag is nu welk plaatje voldoet aan de gestelde eisen. Voor het antwoord hoeft enkel op het 'goede' plaatje te klikken

Deze module kun je instellen met de volgende parameters.
je krijgt aan het einde van de sessie een cijfer.
Andere oefeningen over:
The most recent version

Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent.
Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.