Coincidence sinus --- Introductie ---

Dit is een grafisch georienteerde oefening: je krijgt een grafiek van een goniometrische functie met als basisvorm Acos(x+B) of (Acos(x) + Bsin(x). Je moet het functievoorschrift zien te achterhalen. Je kunt meerdere pogingen wagen, na elke poging wordt je antwoord uitgeplot in het zelfde plaatje als de gevraagde functie.

Je score wordt bepaald door nauwkeurigheid/precisie van je beste poging. Met de volgende parameters kun je deze module qua stijl en moeilijkheidsgraad instellen.


Type de fonctions :
  1. A cos(x + B) (gemakkelijk)
  2. A cos(x) + B sin(x) (moeilijk)
  3. random

Andere oefeningen over:
The most recent version

Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent.
Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.