Een begin met complexe getallen

Een begin met complexe getallen --- Introductie ---

Met welk onderwerp wil je beginnen ?
  • Rekenen met complexe getallen.
  • Meetkunde van het complexe rekenen.
  • Wortels & Polynomen
  • Lineaire Recursies
  • Lineaire Differentiaal vergelijkingen