Segfrac --- Introductie ---

Deze module is bedoeld voor leerlingen die reeds het optellen en vereenvoudigen van breuken met verschillende noemers beheersen.

In deze oefening vragen we het omgekeerde: gegeven het rationele getal r, we gaan nu r ontleden in een som van twee of meer rationele getallen (met van tevoren bepaalde noemers)

We garanderen dat elke som op zijn minst 1 goede oplossing heeft. In het algemeen zijn er meerdere goede oplossingen mogelijk. Alle goede oplossingen worden door dit programma herkend.

Kies je eigen moeilijkheidsgraad:
A higher number corresponds to a higher level of difficulty.

There is also a detailed menu to parametrize this exercise:

gedetaileed menu The most recent version

Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent.
Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.